Diensten

Bij Kool Planet staat de  duurzaamheidsprestatie van een product, bedrijf of keten centraal. Kool Planet ondersteunt bij het in kaart brengen van de duurzaamheidsprestatie en bij implementatie daarvan in beleid en/of communicatie

Kool Consult is vooral actief binnen de agro/food sector en heeft in die branche veel ervaring en expertise en een uitgebreid netwerk.

Waar ik je mee kan helpen

  • Met behulp van footprinting of LCA’s maak ik de duurzaamheidsprestatie inzichtelijk
  • Reeds uitgevoerde studies toets ik aan relevante standaarden
  • Ondersteuning in het verzamelen van de juiste data als input voor een duurzaamheidsanalyse
  • Ondersteuning bij de vertaling van resultaten van een duurzaamheidsanalyse naar bruikbare informatie voor de klant, tbv strategie, beleid, en communicatie/marketing
Bekijk recent werk

Footprinting

Kool Planet maakt met footprinting over de gehele productieketen de duurzaamheidsprestatie van jouw product, bedrijf of keten inzichtelijk. Je kunt inzoomen op één thema, bijvoorbeeld klimaateffect of duurzaamheid in de breedte in beschouwing nemen. Met een footprint krijg je inzicht welke onderdelen van de productieketen in welke mate bijdragen.

Review en verificatie

Met een toets door een onafhankelijke partij onderstreep je de resultaten van een duurzaamheidsanalyse. Kool Planet voert reviews uit op een breed palet aan projecten. Van wetenschappelijke studies tot rekentools voor de praktijk.  Een goed voorbeeld hiervan is de toetsing van de KringloopWijzer, zie de recent werk pagina. Daarnaast biedt Kool Planet ondersteuning bij certificering conform relevante duurzaamheidscertificaten als Climate Neutral Certified en On the way to Planet Proof.

Datamanagement

Voor een duurzaamheidsanalyse is specifieke informatie nodig die door bedrijven veelal niet standaard wordt gemonitord. Kool Planet biedt ondersteuning om de juiste informatie op een zo praktisch mogelijke wijze te verzamelen en klaar te maken voor analyse.

Strategie

Kool Planet denkt mee in uw strategische afwegingen met betrekking tot de duurzaamheidsprestatie van uw bedrijf of product. Belangrijke aspecten daarin zijn de doelen die u zich stelt, met welke partijen kan worden samengewerkt, hoe het hele proces te organiseren, wat kan wanneer worden gecommuniceerd en de borging van de resultaten.

Samenwerken?

Samen werken?

Samen een bak koffie drinken? Dat lijkt mij een goed plan. Stuur mij gerust een mailtje of neem contact met mij op via de contactpagina. Hoe drink je de koffie?

Contact opnemen
Stuur een mailtje